Etablering af et kort omløb (ca. 2 km) ved Tangeværket. Omløbet (fosset) etableres så der kan foregå white water aktiviteter i en stor naturpark med mange spændende friluftsaktiviteter. En vild tanke i en “andedam” – men et projekt der er meget realistisk. Det er realistisk fordi der i Tange Sø ligger et et enormt vandpotentiale, 
 
Ordet fos betyder: ”Afsnit af et vandløb hvor vand et styrter fra et højt til et lavere niveau i terrænet, eller hvor vandet pga. indsnævring eller større fald har stærk strøm, især om nordiske forhold.” Etablering af et omløbsfos ved Tangeværket skal tjene dels som faunapassage og dels som et anlæg for en bred vifte af friluftsaktiviteter, hvor white water aktiviteter udgør et væsentlig element. Fosset indgår i et naturparkanlæg med mange rekreative aktiviteter og oplevelser.
 

Naturparken. Etablering af en stor naturpark ved Tangeværket.

Friluftslivet. En enestående mulighed for at fokusere på turismen og friluftslivet i midtjylland.

White water. Der er en stor interesse for at skabe white water aktiviteter i Danmark.

Natur og geologi. Overblik over den økologiske balance i Tange Sø debatten.

Tekniske data og økonomi. Hvad er de fakutelle forhold.

Laksen. Fisken der er den primære årsag til diskusionen om et omløb ved Tangeværket

Copenhagen White Water Park. Tjek dette ud. Hvad med at placere noget lignende i Tange – bare bedre og vildere!