LANDGANG
Uden for overbæringssteder og raste- og overnatningssteder må landgang kun finde sted, hvor vedkommende ejers tilladelse foreligger, eller hvor naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser giver ret til landgang. De offentlige skove og offentlige udyrkede, uhegnede arealer er åbne for færdsel til fods. 
 
OVERNATNINGSSTEDER 
Priser og adresser på overnatningsstederne.
Kort over overnatninger. Tilvælg overnatning i menu på hjemmesiden.
 
RASTEPLADS
Beskeden plads med toilet, ofte tørkloset, beregnet til få timers pause. Overnatning er forbudt.

TELTPLADS 
Beskeden plads med koldt vand og toilet. Undtagelsen er Bjerringbro Teltplads, hvor der er gode toilet- og badefaciliteter. Fælles for teltpladserne er, at de er beregnet til primitiv overnatning i telt eller lign. Pladserne må også benyttes til rasteplads. Teltpladserne er normalt uden regelmæssig opsyn. På 3 teltpladser er det gratis at overnatte, De Små Fisk, Ans og Kællinghøl. Lokale ordensregler om bl.a. båltænding og nattero skal overholdes. Overnatning i naturen.

CAMPINGPLADS
Veludstyrede overnatningspladser, mange med teltplads direkte ved åen. Campingpladserne har alle moderne sanitære bekvemmeligheder – mange toiletter og gode badefaciliteter. Der findes køkkener, vaskeri med vaskemaskiner og tørretumbler, TV-stue, legeplads, ofte svømmebassin og mange andre faciliteter, der gør lejrlivet mere bekvemt.

Alle campingpladser har indkøbsmuligheder, åbningtiderne kan dog variere en del.

Campingpladserne er altid under opsyn, og der skal være nattero efter kl. 23.00. Dette krav fremgår af campingreglementet, der er gældende for alle campingpladser. Kravet om nattero vil derfor blive håndhævet af campingpladsenes ledelse.

Der betales overnatningsgebyr på alle campingpladser:

CAMPINGPAS 
Alle, der ønsker at overnatte på en campingplads, skal have et gyldigt campingpas. Et campingpas kan udstedes på alle campingpladser ved fremvisning af legimation (ikke foto).

Campingpas: kr. 110,-

Alle kan få udstedet et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas. Børn under 18 år kan ikke rejse alene på forældrenes campingpas, I dette tilfælde, skal børnene have udstedt et personligt campingpas hver. Rejser forældre med børns venner, skal vennerne have et selvstændigt campingpas hver, da disse ikke har samme bopæl som forældrene.

Grupper: kr. 110,-

Pas udstedes til institutioner – Skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl. Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal, for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere.

Skal du kun have en enkelt overnatning på en campingplads, kan du købe et transitpas. Ét transitmærke er gyldigt for én overnatning. Ved køb af det fjerde transitmærke med samme årstal, ombyttes transitblanketten til et campingpas. Vi gør opmærksom på, at det er dyrere at købe et campingpas på denne måde. Transitpas er kun gyldigt i Danmark.

Transitmærke + transitpas: kr. 35,-