I runde tal koster et langt omløb ca. 200 mio. kroner, og et kort omløb ca. 40 mio. kroner at etablere. Der er fremlagt flere udtalelser om, hvad et langt omløb kan generere i turismeindtægter fra sportsfiskere. Det lange omløb fokuserer ensidigt på sportsfiskeri. Ud over glæden ved at fange et flot trofæ, findes der mange andre værdifulde friluftsinteresser, som et kort omløb vil tilfredsstille. Direktør for Energimuseet Georg Stenstrop udtaler at, i forbindelse med World of Energy projektet, vil et velfungerende Tangeværk (som ønsket ved et kort omløb), kunne generere endnu større indtægter. Som led i turistplanerne, kan der desuden, i tilknytning til et kort omløb, skabes en lang række interessante og eksperimenterende vandaktiviteter i forbindelse med Tange Fos. Planer der allerede foreligger til udvikling af Energimuseet som en stærk bæredygtig turistattraktion.

Tekniske data
  •  Anlægget etableres med udgangspunkt i skitseprojektet model 3, udarbejdet af   Miljøministeriet febr. 2002.
  •  Fosset forløber fra frislusedæmningen til Gudenåen ved Tangeværket.
  •  Længde på fosset: 2,3 km.
  •  Faldhøjden: ca. 10 m.
  •  Vandføring: 5 – 40 m3/sek.
  •  Vandfordeling: 15-30% af Gudenåens aktuelle vandføring.
  •  Samlede projektudgifter: ca. kr. 40 mio.
Etableringen af det lange omløb vil kun tilgodese sportsfiskerne. Det er derimod vores grundtanke, at der skal være plads til alle. Således skal Tange Fos etableres i samråd med lystfiskerne, friluftsorganisationerne samt vandsportsudøvere. Fosset skal formes således at der bliver god plads til lystfiskerne langs brinken eller i små lommer (indsøer) og endda i kombination med vandsportsudøvere.

Da vi jo anlægger omløbet helt fra bunden, dvs. uden hensyn til nuværende åløb eller andre forhindringer, har vi muligheden for at bygge et projekt der er optimalt for alle parter. Omløbet skal evt. kunne reguleres i samråd med Gudenåcentralen og lystfiskerne således at vandgennemstrømingen eksempelvis når det højeste niveau i weekender eller på særlige årstider hvor laksen eller smolten skal igennem fosset. Omløbet skal udformes således at friluftsaktiviteterne i videst muligt omfang viser hensyn til faunapassagen.