Etableringen af det lange omløb vil kun tilgodese sportsfiskerne. Det er derimod vores grundtanke, at der skal være plads til alle. Således skal Tange Fos etableres i samråd med lystfiskerne, friluftsorganisationerne samt vandsportsudøvere. Fosset skal formes således at der bliver god plads til lystfiskerne langs brinken eller i små lommer (indsøer) og endda i kombination med vandsportsudøvere.

Da vi jo anlægger omløbet helt fra bunden, dvs. uden hensyn til nuværende åløb eller andre forhindringer, har vi muligheden for at bygge et projekt der er optimalt for alle parter. Omløbet skal evt. kunne reguleres i samråd med Gudenåcentralen og lystfiskerne således at vandgennemstrømingen eksempelvis når det højeste niveau i weekender eller på særlige årstider hvor laksen eller smolten skal igennem fosset. Omløbet skal udformes således at friluftsaktiviteterne i videst muligt omfang viser hensyn til faunapassagen.

Fosset skal også huse store white water aktiviteter, som riverrafting og fospadling. En unik mulighed for at benytte naturens kræfter til spændende og fascinerende friluftsaktiviteter.