Byens friluftsliv.  Grønne omgivelser og natur har betydning for sundheden.

Grøn turisme. En kanotur er én af de mest miljøbevidste aktiviteter og ferieformer.

Natur nok?  –  DN kæmper for mere plads til naturen i Danmark.

Naturen må gerne betrædes. Hvor må man færdes i naturen?

Naturoplevelser. Naturstyrelsens hjemmeside.

Et mangfoldigt naturbegreb. Hvad mener vi egentlig med begrebet natur? Hans Fink

Grøde. Naturpleje af Gudenåen

Keld Fredens – Mennesket i hjernen

Richard Louv – Det sidste barn i skoven.