Byens friluftsliv.  Grønne omgivelser og natur har betydning for sundheden.

Grøn turisme. En kanotur er én af de mest miljøbevidste aktiviteter og ferieformer.

Naturen må gerne betrædes. Hvor må man færdes i naturen?

Naturoplevelser. Naturstyrelsens hjemmeside.

Et mangfoldigt naturbegreb. Hvad mener vi egentlig med begrebet natur? Hans Fink

Grøde. Naturpleje af Gudenåen

Keld Fredens – Mennesket i hjernen

Richard Louv – Det sidste barn i skoven.