Legen er kendetegnet ved to væsentlige aspekter. Leg er ikke styret af ydre formål, der rækker ud over selve aktiviteten, og den udtrykker spontan livsglæde og tilfredsstillelse ved aktiviteten i sig selv.

Om menneskets leg kan man sige, at den tilsyneladende har eksisteret til alle tider, hvis den ikke begrænses af kontrol og disciplin.

Legen er kendetegnet ved uafhængighed af et ydre formål. Det gør, at den er utvungen og af mennesket kan opleves som fri. At arbejde er som regel nyttigt og udføres af nødvendighed; legen er derimod ren pligtløs funktionslyst. Nogle typer arbejde kan dog udføres lystbetonet. Man kan fx arbejde med så stor glæde og opslugthed, at det nærmer sig leg. Så siger vi, at det “går som en leg”.

Leg har flere kendetegn:

  • behagelig og lystfuld,
  • har ingen ydre formål,
  • er spontan,
  • involverer et aktivt engagement,
  • er ofte en privat (personlig) virkelighed,
  • er ikke-tekstlig,
  • indeholder et element af laden-som.

Leg er langtfra noget ukendt fænomen hos voksne. Fx ses spil, visse typer sport og regellege også hos voksne. Tillige er dagdrømme og fri associering, hvor tankerne spontant producerer forestillinger, beslægtet med både fantasileg og kreativ virksomhed. Desuden kan både børn og voksne være optaget af drageflyvning, avanceret robotlegetøj, computerspil, m.m.

Nyere forhistorisk forskning støtter denne evolutionære tese om legens betydning. Det var sandsynligvis barndommens udstrakte legeperiode, der var medvirkende årsag til udkonkurrering af Neandertaleren  – der havde en kort, hurtigt overstået barndom med begrænset mulighed for leg. Dermed var neandertaleren udelukket fra den langtidskrævende læring og udvikling af kapaciteterne mental fleksibilitet og omstillingsevne til nye, ukendte livsvilkår.

Legen – det gode liv  –  Et lystfuldt aktivt liv.

Mærk verden – i legen ligger der en naturlig anvendelse af vores sanser.

Johan Huizinga mener, at centrale kulturfænomener har deres rod i
 
Legen  – et godt overblik over legens værdier.
 
Legen i livet – et foredrag med slides.
 
“I know we´ve come a long way
We´re changing day to day
But tell me – where do the children play?”
Cat Stevens – 1970