Leg og kreativitet er to sider af samme sag. Kreative mennesker leger med tanker, teorier og idéer. Når vi fortæller vores børn, at deres fantastiske tanker og påfund er barnlige og dermed forkerte, undertrykker vi deres evne til at være kreative. Og det er slemt. For kreativiteten er bærer af vores fremtid. Den viser vej til alt det, vi endnu ikke ved, og alle de idéer, vi endnu ikke har fået. Legen er derfor ikke en naiv og enfoldig aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem. Mød den legendariske hjerneforsker og neuropædagog Matti Bergström og hør, hvordan vi skaber plads til leg.

Legens værdier – et legeskab der gør os klogere på legen.

Bliv lidt klogere på legen.

Mærk verden – i legen ligger der en naturlig anvendelse af vores sanser.

Johan Huizinga mener, at centrale kulturfænomener har deres rod i legen. Sprog, digtning, teater etc. er gennemsyret af leg. Også myten, hvor mennesket anskueliggør tilværelsen billedligt, og kulten med dens offerhandlinger og ceremonier, der skal sikre menneskets overlevelse, er nært forbundet med leg.

I myten og kulten har kulturlivets store drivkræfter deres oprindelse; derfor er leg et centralt begreb til forståelse af menneskelige forhold og indretningen af samfundslivet.