Det er ikke helt nemt, at holde rede i hvad der holder os sunde og hvad der gør os syge. 

Sundhed og sygdom  –  Er det så vanskeligt at leve fornuftigt.

Homo sapiens. Det har været en lang ”rejse” for Homo sapiens, med mange fysiske udfordringer og strabadser – men evnen til at bevæge sig har altid været fundamental.

Naturlige motiver for bevægelse. Synes vi det er behageligt, at bevæge os eller er det et must for at undgå skavanker.

Bevægende rammer. Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed.

Aktiv og passiv forebyggelse. Passiv strukturel forebyggelse er en måde at anskue forebyggelse på , hvor man betragter det enkelte individ som rationelt responderende på de påvirkninger, som det omgivende miljø udsætter os for, uden at det er med en langsigtet personlig ”sundhedsplan” for øje.

Livstilssygdomme. I Danmark og andre højtudviklede lande kæmper vi i det 21. århundrede mod en fedmeepidemi forårsaget af et højteknologisk overflodssamfund.

Danskernes motions- og sportsvaner 2016.  Rapporten har karakter af en ’grundrapport’ med oversigt over de væsentligste nøgledata om børn og voksnes motions- og sportsvaner. Rapportens første del beskæftiger sig med børn og unges deltagelse i sport og motion med et tilhørende opsummerende afsnit i punktform. Dernæst gennemgås voksnes deltagelse efter samme mønster som gennemgangen for børn og unge. De følgende tre afsnit omhandler årsager til ikke at dyrke sport eller motion, holdninger til idrætsfaciliteter i nærmiljøet samt et sidste afsnit om sport og motion i naturen. Disse tre afsnit sammenfatter resultater fra både børne- og voksenundersøgelsen.

Nu rykker idrætten udendørs. For 73 pct. af de voksne danskere har naturen en stor betydning, når de motionerer, og det med god grund. Naturen kan nemlig forene idræt og motion med frisk luft og en afstressende atmosfære, der giver mening og indre ro for den enkelte i en hektisk hverdag.

Mærk verden – at færdes ude i naturen stimulere vores sanser.

Richard Louv. Spændende tanker om, hvordan vi som menneske fjerner os mere og mere fra naturen. 

Kosten har stor betydning for, hvordan vi går og har det.

Legen. Legen er derfor ikke en naiv og enfoldig aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem.