Det er vores tanke at Tange Fos skal skabe rammerne for en rekreativ naturpark. Der er mulighed for et helt unikt parkområde som ikke hidtil er set i Danmark. Potentialet i søen og dæmningen, åen og fiskene kan udnyttes optimalt ved anlæggelsen af et fos. Tange Sø dæmningen udgør en unik del af danmarkshistorien med et potentiel energilager med en vandsøjle på op til enorme 60 m3/sek. Et potentielt vandenergilager der bør kanaliseres over i mangfoldige friluftsaktiviteter, kultur- og naturoplevelser. Fosset brussende ned igennem naturparken, skal danne ramme om legende og eksperimenterende aktiviteter omring fosset. Der skal være små sideløb med justerbare dæmninger, små vandfald, badebassiner og naturlegepladser – så du isfuglen?