Som hovedregel har man ret til færdes i naturen og landskabet. Det står i naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang:

SKOVENES ORDENSREGLER
  • Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis du kan komme til skovområdet på lovlig vis.
  • Adgang til skovene sker på dit eget ansvar, og hunde skal altid føres i snor. I private skove må du kun gå og cykle på skovens stier og veje. I offentlige skove må du også gå i skovbunden. Du må ikke tage ophold inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger, men du må gerne gå forbi bygningerne.
  • Der er adgang til skoven fra kl. 6 til solnedgang.

HVORNÅR KAN SKOVEN LUKKES FOR ADGANG?
  • Små skovområder, der samlet set er under 5 ha, kan lukkes for offentlig adgang.
  • En skovejer kan også forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder med intensivt skovningsarbejde. Det vil ske ved skiltning på de aktuelle dage.
  • Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må heller ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove eller skilte med fx ”privat – ingen adgang”, hvis der er lovlig adgang.

Uden natur, intet livsgrundlag for mennesket. Altså må mennesket i højere grad end nu værne om vores fælles spisekammer, vores fælles oplevelsesrum og rekreationssted. Men hvordan sikrer vi, at alle kan bruge naturen uden at påvirke den negativt, og uden den ene aktivitet ødelægger muligheden for den anden? Måske er den bedste og mest langsigtede beskyttelse af naturen – benyttelse af naturen. Man ved nemlig, at folk der har mange oplevelser i naturen, også bliver gode til at passe på den. Samtidig skal man selvfølgelig tage hensyn til naturens sårbarhed og den biologiske mangfoldighed.

Regler i naturen. Naturstyrelsens retningslinjer og gode råd.