En kanoferie er måske den mest klimavenlige ferieform. En række gode beslutninger kan være med til at sikre, at du bliver en mere miljø- og klimavenlig turist, uden at ferien bliver kedelig.

Som kanoudlejer bestræber vi os på også at være klimabeviste i transporten af kanoerne

For at en rejse eller en tur kan kaldes miljøbevidst er der flere parametre der skal tages hensyn til.

  • Transporten til og fra aktiviteten (rejsemålet).
  • Selve aktiviteten, eksempelvis en kanotur.
  • Opholdet på turen.

Det er klart at jo mere primitiv (enkel og ukompliceret), jo mere miljøbevidst vil rejsen eller turen ofte være. Således lever en kanotur på bedste vis op til en grøn og miljøbevidst livsstil. En ferie i kano eller på cykel er selvsagt en klimavenlig ferieform. 

“Hvad betyder pandaens uddøen, når man aldrig har set en isfugl?”

Forsøg evt. at tænke cykel eller vandreture ind i kanoturen, det giver en ekstra spændende dimension. På selve kanosejladsen forbruges kun den energi rugbrødsmotoren leverer – dejligt at bruge kroppen på en frisk og sund måde. Ved overnatning i telt kan turen næsten ikke blive mere naturlig og miljøbevidst.

“Bike to nature”

Transporten til start- og fra slutstedet er også betydningsfuld for klimaaftrykket. 
 
Bæredygtig turisme / økoturisme / grøn turisme / naturturisme
Ofte betragtes disse begreber som synonymer. Litteraturen og ikke mindst teorien er mangelfuld på dette område. Bæredygtig turisme har blot det udgangspunkt at sikre at turismen kan eksistere i fremtiden på samme præmisser som i dag.  Økoturisme derimod indebærer bæredygtighed på tre overordnede niveauer nemlig socialt/kulturelt, økonomisk og i forhold til naturen. Fokus vil samtidig i de fleste tilfælde ligge på naturen og læring, hvor uddannelse bør være en essentiel del af oplevelsen/ferien. Grøn turisme og naturturisme kan således have delelementer af økoturisme uden dog at bidrage særligt til læring eller bæredygtighed på alle niveauer.

Outdoor Bjerringbro´s kerneværdier –  som grøn turistvirksomhed forsøger vi at opføre os ordentligt.

Grøn livstil  –  Outdoor Bjerringbro forsøger i alle handlinger at være bæredygtige.

Staycation – hold din ferie hjemme i pragtfulde Danmark.
Lev livet grønnere  –  Sådan kan du leve grønnere (DN)
Klimagunstigt ferieliv – rapport over klimarigtig ferieformer. Se s.17.
10 gode råd – sådan er du klimavenlig turist.
Natur og udeliv – et overblik over udeliv.
Natur – et lille overblik over, hvad natur er for en størrelse.
Klimasikring – waterworld i Bjerringbro.
 
“Det varmeste sted i Helvede er reserveret til dem, der forbliver neutrale i tider med store moralske konflikter.”

– Dante Alighieri. Italiensk forfatter og politiker (1265-1321)