Det er en skøn oplevelse at færdes i naturen.

DOF er utilfredse med MTB´er i naturen. Det er sørgeligt når naturen lider under vores færden, uanset hvordan vi som menneske færdes i naturen. Naturen har bedst af, at vi holder os helt fra den. Men vi er jo selv en del at naturen, og holder af (eller burde holde af) at være i naturskønne omgivelser.

Os der færdes i naturen, må stå sammen om, at skabe de de bedste vilkår.

Rønnebær – et bær fyldt med vitaminer. Sundt for dem der kan få fat i dem. 

Hvad er natur? – det er vanskeligt begreb.

Hvad er egentlig det mest forstyrrende i naturen? Hvad er konsekvenserne af den rekreative benyttelse af den danske natur? Er det rigtigt, når det påstås, at Friluftsaktiviteter potentielt kan forringe den naturoplevelse, som er selve formålet med vores ophold i naturen, eller ligefrem ødelægge den natur, som vi gerne vil færdes i? Og hvordan oplever de aktive i naturen hinanden?

Råvildt og forstyrrelser – hvor meget forstyrrer vi råvildtet?