FN definerer biodiversitet som:

”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.” Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

DN om biodiversitet  –  Vi skal give plads til naturen og DN kæmper dygtigt for sagen.

Outdoor Bjerringbro er kæmpe tilhænger af Danmarks Naturfredningsforening og alle de gode visioner de og Miljøministeriet har om biodiversitet. Men der er også holdninger vedr. natursyn, der kan diskuteres. 

Natursyn – vi skal ha´ meget mere natur.

Der hvor “kæden hopper af” er i uoverensstemmelsen med DN i aktiviter i naturen. Googler man vedr. DN´s holdning til mountainbikekørsel, så er der ikke meget positivt at finde. Se konflikter i naturen.

Indrømmet –  i Danmarks beskedne 3% natur af arealet, kan mountainbike fylde en del. Jeg (Jeppe Bo) synes også det til tider bliver for meget, når der bygges mountainbike spor. Der er en stor diversitet blandt os mennesker – det håber jeg vi finder ud af.

Friluftsrådet – aktiviteter i naturen.

Miljøministeriet – aktiviteter i naturen.

DN  –  “Det er fantastisk, at flere og flere danskere får gode naturoplevelser. Naturen skal jo ikke kun beskyttes, den skal også benyttes”, siger Maria Reumert Gjerding.