Skoven er et magisk sted!

Hjermind Skov og Kjællinghøl  –  “Vores skov”

Hjermind Skov er udlagt til urørt skov. Det er en voldsom omgang, hvor 45% af alle træerne i den skønne skov fældes for at skabe gode vilkår for biodiversiteten. Vi håber, at Naturstyrelsen har styr på den spændende vision.

Dansk Skovforening  –  Fakta om Danmarks skove. I dag er ca. 15% af det danske areal dækket med skov.

Skov  –  Miljøministeriet arbejder for mere skov i Danmark, da skove kan optage og lagre CO2, øge forsyningen med bæredygtigt træ til den grønne omstilling, gavne biodiversitet, være med til at sikre rent drikkevand og give os mere plads til friluftsliv.