Naturligvis skal vi alle ha´ gode betingelser for at leve et godt, sundt og langt liv med mange gode oplevelser. Et liv der tager udgangspunkt i en god barndom og opvækst med stor bevægelse glæde og gode sunde vaner. Legen udgør et vigtigt element. En god barndom der er med til at forebygge livsstilssygdomme. At undgå symptombehandling med “reparationer”, hvor diagnoser præger dagligdagen. 

Kan man lege sig til et godt liv?

Hvis du leger og tænker lidt over din livsførelse bliver du “robust, smuk og rig.”

  • Robust – du har en god fysik
  • Smuk – du smiler ofte og har en god kropsholdning
  • Rig – du bliver velhavende eller i hvertfald rig på gode oplevelser

Uligheden i sundheden  –  Nok mere korrekt at kalde det uligheden i sygdom. For de flestes vedkommende er det en uhensigtsmæssig livsførelse der har resulteret i at man er syg. 

Kausalitet  –  årsagssammenhæng. Er det fordi vi ikke er så velhavende, at vi er syge eller er det fordi vi holder os “sunde” at vi har en god økonomi?

De stjålne kroppe. Kan man gå så vidt at anklage det offentlig for at stjæle kroppe. Der er dog ingen tvivl om, at vi med tiden bliver mindre aktive og at der i væsentlig grad investeres store summer på at reparere inaktive kroppe.

Sundhed  –  Et diffust begreb, og så alligevel.

Vi stakler – vi bli´r svagere og svagere.

Snart er vi alle patienter – hvad er din diagnose.

Fællesskab – vi har brug for mere fællesskab.

Legen  –  Ganske enkelt og fornøjeligt, hvis vi leger noget mere og har for vane med nogle gode livsmønstre, så vil vi sikre os mod mange livsstilssygdomme.

Legen  –  det gode liv.  Hvor svært ka´ det være. Et behageligt og lystfyldt liv med leg. 

KRAM faktorene  –  KRAM står for kost, rygning, alkohol og motion. Faktorer, der har stor betydning for vores helbred. Hvis KRAM helbredsrådene følges, nedsættes risikoen for hjertekarsygdomme, sukkersyge, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk.

Center for aktiv sundhed  –  Center for Aktiv Sundhed (CFAS) vil med udgangspunkt i forskningen udvikle nye træningsformer, der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række længerevarende sygdomme, der har fælles behandlingsudfordringer.