Ud over selve planlægningen af kanoturen, som beskrevet i “Turforslag“, så er der også andre overvejelser. Når en større gruppe skal sammen på kanotur, er det vigtigt, at I i forvejen får udarbejdet en plan over, hvordan turen skal forløbe rent praktisk.
 
Hvem skal ro sammen i kanoerne?
Hvert kanohold består typisk af 2 personer. Tag hensyn til styrke, størrelse og erfaring. Byt også rundt på pladserne, så alle prøver at sidde både for og bag. I tilfælde af blæst på de søerne, kan det blive nødvendigt, at ændre på holdene, og få de stærkeste udnævnt til agterpadler i samtlige kanoer.
 

Proviant
Hvis gruppen er på flerdagstur, er der også mad og overnatning at planlægge. To kanohold kan danne en mad/telt gruppe, som har ansvar for telt og madlavning, rengøring, opvask etc. Flere madgrupper kan naturligvis gå sammen om tilberedningen af et stort fælles måltid.

Hvor mange kan man sejle i en kano?
Kanoerne er 2 eller 3 personer. Hvis man er 3 personer, får man udleveret et ekstra sæde til den 3. person. Det er kun 2 personer der padler, den forreste og bagerste. Undtagelsesvis kan man være 4 personer, eksempelvis 2 voksne og 2 små børn (ikke fyldt 10 år).

Hvem skal sejle sammen?
Det er ikke helt nemt, at fordele personerne i kanoerne. Skal der være 2 eller 3 personer i hver kano, og hvem skal sidde bagerst, her sidder kaptajnen. Ja, mht. økonomien er det en fordel at være 3 personer, men den 3. person sidder blot passivt i midten og “nyder sig”. En kanotur er en aktiv naturoplevelse, og den fysiske aktivitet er med til at give en god behagelig oplevelse. Naturen skal ikke bare ses, høres og duftes, den skal sanses med hele kroppen. Det er ikke vanskeligt, at padle i en kano, og så er man jo to om det. Nogle vil hellere sidde i midten, fordi de er nervøse for ikke at kunne finde ud af det eller fordi de bare ikke gider. Et lille skub kan være med til, at gøre kanoturen til en inspirerende aktiv oplevelse i naturen.

Aktiviteter
Det er altid en god idé, at kombinere kanoturen med nogle andre aktiviteter.

Forskellige grupper

Historisk Center Kjællinghøl
Cirka 300 meter fra Gudenåen ligger historisk Center Kjællinghøl. På området er en kopi af et stort langhus fra jernalderen og en række værkstedshuse. Der er også en række shelters til primitiv overnatning. 

Download brochuren over Kjællinghøl og Hjermind skov.