Legens mange gode egenskaber er med til at skabe grundlaget for det gode liv. Gennem den vilde leg, udvikler vi os stærke. Min (Jeppe Bo) påstand, som egentlig kan videnskabeligt verificeres, vil det, at slippe os selv løs og lege mere som barn og livet igennem, give et godt liv. Legen er fri, lystbetonet og livsbekræftende, og vil forebygge mistrivsel og mange sygdomme. 

Ulighed i sundhedsvæsenet  –  Der diskuteres meget om, at der er ulighed i sundhedsvæsenet. Det er jo ikke sundheds – væsenet vi taler om men sygdoms – væsenet. 

Legen  –  Grundlaget til et lystfuldt og godt liv.