I centrum af Bjerringbro, ned til Gudenåen, skal der etableres et rekreativt parkområde. Et lokalt initiativ i Bjerringbro for at udvikle den centrale område i byen, er støttet af Viborg Kommune. 

I Helhedsplanen for Bjerringbro er projektet ved åen beskrevet, “Åpromenaden”. Forslaget i Helhedsplanen er et godt og spændende projekt til et fælles uderum, som vi alle kan glæde os til. Lad os komme i gang nu! 

Fundamentet for hele projektet er, at holde arealet mellem Brogade og Møllebækbroen tørt for de oversvømmelser der forekommer langs Gudenåen. Manglende vedligeholdelse af Gudenåen, har resulteret i at vandet ofte står meget højt i Gudenådalen. Dette forstærkes af en øget regnmængde.

I etableringen af projektet ved åen, SKAL der indgå oprensning af Gudenåen, så vandløbet kan lede overfladevandet til havet. Desuden skal arealet naturligvis klimasikres. Planen for Åpromenaden er, at hæve store dele af området med mere end 20.000 tons jord. At køre 2000 læs jord ned på engarealet ved Gudenåen synes ikke at være nogen god løsning, i lyset af de oversvømmelser der forekommer i hele området. Se videoen nederst på siden.

Åparken – Direktøren på Tangeværket, Rasmus Lambert Christensen og Jeppe udarbejde i 2018 et udspil til hvordan området ved Gudenåen, midt i Bjerringbro, kan udvikles.

Natur og oplevelsespark . Der eksisterer også en anden mulighed, nemlig at etablere en spunsvæg langs bredden mellem de 2 broer.

Den bedste løsning for at skabe et godt fundament, til at holde området tørt er måske et kompromis mellem at hæve dele af området og etablere diger og spunsvægge i andre dele af området. Viborg Kommune har fået Rambøll til at udarbejde en stor rapport om, hvordan det er muligt at sikre området ved Gudenåen. 

Tænk ud af boksen. Lad os være kreative og dygtige i Bjerringbros mest værdifulde område.

Rambøll 2016 – Klimatilpasning af Bjerringbro.

Klimatilpasningsplanen fra Rambøll skal naturligvis tages alvorligt. Hvis vi tænker os lidt om – så kan vi finde en fælles løsning.