Hvis vi tænker os om og er dygtige nok, kan vi etablere et spændende og attraktivt område ved Gudenåen i byen.

Formål med parken
  Rekreativt værested for byens borgere. Ophold og simple aktiviteter.
∗  Fællesrum til events og begivenheder.
∗  Teltplads til overnatninger.
∗  Klimasikring af arealet.

Tilbage i 2004 formåede borgmester Poul Vesterbæk som netop nyvalgt i Bjerringbro byråd, at udtænke en plan for højhuse helt ud til Gudenåen. Det tog ham 1 år! 

Lokalplan for punkthuse og Sol- og vandtrappen.

Pointen er – alt kan lade sig gøre, og det kan lade sig gøre meget, meget hurtigt. Det betinger naturligvis nogle politikere der vil sagen eller projektet.

Nedenstånde er en ideskitse for området på Sønderbro Sportsplads. Projektet blev i 2012 udarbejdet, fordi der var udsigt til at pengene efter nedlæggelse af Sønderbro Vandværk kunne anvendes til almennyttige formål.

Kjællinghøl voldsted ligger placeret uden for Bjerringbro. Det gamle voldsted er fra en tid, hvor man anvendte jord til høje og volde for at styre vandet.