På cykel i skoven
Hvor man må færdes i naturen kan siges ganske enkelt:

  • Ved kørsel i skovene gælder forskellige regler for Naturstyrelsens skove og privatejede skove.
  • I Naturstyrelsens skove må man færdes til fods hele døgnet, også udenfor veje og stier. Det er tilladt at cykle på veje og stier hele døgnet.
  • I de privatejede skove må man færdes fra kl. 6 til solnedgang, men kun på veje og stier. Hvis du slår dig ned, skal der være mindst 150 m. til den nærmeste bygning. Det er tilladt at cykle på veje og stier, men al motorkørsel er forbudt.
Hvornår kan skoven lukkes for adgang?
  • Små skovområder, der samlet set er under 5 ha, kan lukkes for offentlig adgang.En skovejer kan også forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder med intensivt skovningsarbejde. Det vil ske ved skiltning på de aktuelle dage.
  • Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må heller ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove eller skilte med fx ”privat – ingen adgang”, hvis der er lovlig adgang.
Flere detaljer om at cykle i naturen

Naturstyrelsen (NS) og MTB Danmark har i fællesskab skabt nogle retningslinier for brug af MTB i danske statskove, brug dem, vi er gæster i naturen.

1. Kør ikke på kortlagte og navngivne fortidsminder (Høje, grave, hulveje, stendiger og lignende).

2. Respektér SNS eller skovejerens skiltning med “Mountainbike forbudt”. De er opsat af en dybereliggende grund.

3. Nedsæt farten til under 10 km/t når der sker tæt passage af andre skovgæster (Send i forbifarten gerne et venligt smil og en hilsen. Det gavner sportens image, hver gang).

4. Værn om og vær med til at beskytte skovens liv – dyr, flora og fauna.

5. Kør aldrig i skovbunden udenfor allerede etablerede stier og spor. Kørsel på anlagte grustier, MTB-spor, uofficielle trampestier og øvrige cykelspor er fuldt lovligt.

6. Det er forbudt at skabe nye spor.

7. Kør aldrig uden hjelm.

Naturbeskyttelseloven. Lovens formål er, at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet
På cykel i skoven – Gode anbefalinger fra DGI og Dansk Cykelunion.