Ruterne etableres primært ud fra allerede eksisterende stier og spor. Os der er lokalkendte og færdes på egnen skal melde ind med idéer og forslag, så stinettet udbygges og bliver en del af glæden ved at være bosiddende i Bjerringbro.

Det vigtigste er, at få nogle spændende stier etableret. Oplysninger om stierne og rutevejledningen er vi i gang med – men ruterne skal være på plads først.

Maria fra Viborg Kommune og jeg er i gang med udvikling af et grafisk kort over ruterne, som dels sættes op i A2-format flere steder i Bjerringbro og dels kan udleveres som folder. 

Til markering af stierne hentes inspiration i nedenstående projekter:

Kløverstier
Kløversti manual
Find vej i Danmark
Fremtidens stier og ruter
Stier – inspiration til planlægning

Der er især ‘Find vej i Danmark’ der er interessant. Her vil Bjerringbros institutioner få stor glæde. 

Der vil være kritiske ryster over stierne. Vi skal vise hensyn til lods- og matrikelejere – men også til almenvellet! 

Arbejdsgang

  • Forslag til ruter.
  • Markering af ruterne.
  • Hjemmeside med angivelse af ruterne.
  • Grafisk layout over ruterne + ophæng.
  • Kunne tilgå ruterne mobilt.