Outdoor Bjerringbro og Café Isfuglen fungerer som et X-punkt (krydspunkt) for udendørs aktiviteter.

Vi har en vision om at udvikle os til X-punkt for alle med interesse i at færdes i naturen.

Natur og udeliv –  Lad os mødes udendørs.

Xterra  –  Når man vil bevæge sig tværs igennem landskabet.

Vild med leg –  Det skal være sjovt at være aktiv.

Natouren  –  Tour de natur.

Café Isfuglen  –  Et væsentlig element af X-punktet.

En vigtig del af X-punktet er, at stier og ruter bliver knyttet sammen og der bliver oplyst om dem – naturinformation.

Stifinder  –  Denne side gør opmærksom på nogle gode stier på Bjerringbro egnen.

Trailcenter –  I 2021 arbejdede vi seriøst med planen om at etablere et trailcenter i Bjerringbro, se linket. Med Viborg Kommune var dette ikke muligt, men trailcenter elementerne lever bestemt videre ved Outdoor Bjerringbro.