Vi oplever verden gennem gennem vores 7 sanser, der giver os informationer om omverdenen, giver os oplevelser og indtryk. Sanserne arbejder sammen og skaber helhed.
  • Følesansen
  • Balancesansen
  • Kropssansen
  • Synssansen
  • Høresansen
  • Smagssansen
  • Lugtesansen

Kroppens nære sanser er de 3 førstnævnte sanser. Det er fra disse sanser, vi oplever vores egen krop i forhold til omgivelserne. De øvrige sanser fortæller os noget om vores omgivelser.

Vores 7 sanser – et lille overblik over sanserne.