Træer er livsbekræftende

Samtidig med udlæg af urørt skov og sikring af levesteder er det væsentligt også at fortsætte med produktion af træ. Træ er, fornuftigt udnyttet, stadig klodens nok mest ideelle og bæredygtige råstof – det er naturligt og selvreproducerende, da et træ jo på en og samme tid er fabrik og produkt. Træerne binder kulstof fra det problematiske CO2, mens affaldet fra processen er O2 – ilt, vort livs forudsætning.

Det haster med at få lavet endnu flere af de triste, gennemsprøjtede gyllemarker om til grønne skove.