Gudenåen er Danmarks længste vandløb og løber gennem en meget bred ådal med et oplevelsesrigt landskab. Åen har en karakteristisk profil med stærkt skrånende sider og en jævn hård bund. Gudenåen er i kraft af sin vandmængde og dybde et spændende fiskevand.
Det er meget restriktivt at fiske. Det kræver både fisketegn og fiskekort at fiske ved Gudenåen. 
Regler for at fiske ved Gudenåen

Laksen i Gudenåen
Oprindeligt havde Gudenåen sin egen laksestamme, men den er desværre uddødfor mange år siden. Siden da er der udsat kaksesmolt af forskellig herkomst. I 2004 ændrede man udsætningsstrategien, at man nu udsatte laks af vestjysk afstamning. Siden 2007 har ca. halvdelen af udsætningerne været af vestjysk oprindelse, og på den meget lange bane vil alle de udsatte fisk blive det. Hvad det kommer til at betyde for bestanden i Gudenåen er endnu usikkert. Allerede i 2009 kunne man se, at der trækker flere laks op først på sæsonen ligesom gennemsnitsstørrelsen er steget betragteligt. Laksene med vestjysk oprindelse er desuden fedtfinneklippede.

Nedenstående er nogle gode links om fiskeri