Bjerringbro er en stationsby i midtjylland med 7.600 indbyggere beliggende ved Gudenåen. Byen ligger på begge sider af Gudenåen i den 2-3 km brede Gudenådal og er endda begyndt at kravle op af dalens sider både på nord- og sydsiden. Bjerringbro ligger i Viborg Kommune som hører under Region Midtjylland. Der er 18 kilometer til regionshovedbyen Viborg, 26 kilometer til Silkeborg og 27 kilometer til Randers.

Byen Bjerringbro er opstået omkring Bjerring Mølle, hvor mølleren Mogens Christensen i 1838 byggede en bro over Gudenåen. Dengang var Bjerring Bro den eneste bro på en 15 kilometers strækning mellem Tange og Ulstrup. Da jernbanen mellem Viborg og Århus blev anlagt, blev stationen bygget ved Bjerring Bro. Herefter begyndte en stationsby at tage form. I 1945 grundlagde Poul Due Jensen ”Bjerring pressestøberi og maskinfabrik” som siden fik navnet Grundfos.

Tæt ved byen ligger Gudenåcentralen, eller Tangeværket, som er et elektricitetsværk der danner strøm ved hjælp af vandkraft fra den opdæmmede Tangesø. I forbindelse mellem Gudenåcentralen ligger Elmuseet. 

Er du interesseret i Bjerringbros historie kan Birthe Winthers bog “Nu kig det lige så godt” af stærkt anbefales. Birthe Winther var lokalredaktør for Midtjyllands Avis i Bjerringbro gennem 38 år og havde om nogen indsigt i var der rørte sig byen. Bogen er skrevet med stor indsigt, viden og humør. Hvis man spørger den danske befolkning, hvad de forbinder med Bjerringbro, vil svaret sikkert lyde:

• Håndbold
• Grundfos
• C.V. Jørgensen
• Gudenåen

Håndbold
Flagskibet, herre ligaholdet, er sejlet til Silkeborg primært af økonomiske årsager – desværre. Men ta´ ikke fejl, Bjerringbro har stadig en meget velfungerende håndboldkultur med mange gode kræfter i kulissen. Her er det især ungdomsrækkerne der gør sig positivt bemærket. Udover navnet BSV og en velspillende Mads Nielsen er der ikke meget tophåndbold tilbage i Bjerringbro.

Grundfos
Byen er præget af den store industrivirksomhed Grundfos, der er beliggende nord i den østlige ende af byen. Grundfos blev startet af Poul Due Jensen i 1944 og har udviklet sig til at være verdens førende pumpefabrik. 50% af verdens cirkulationspumper produceres af virksomheden. Ved udgangen af 2006 udgjorde antallet af ansatte på verdensplan 14.782, heraf over 4.000 i Bjerringbro. Omkring halvdelen af de ansatte i Bjerringbro bor i byen, resten indpendler. For at bevare sin position satser Grundfos til stadighed meget på forskning og udvikling, men også når det gælder personalepolitik og miljøbevidsthed er Grundfos helt i front.

C.V. Jørgensen
En af de største og bedste rockpoeter, C.V. Jørgensens “Det si’r sig selv” fra CD´en “I det muntre hjørne”, 1990. Sagnet lyder at CV med band i 1988 gav en koncert på området ved siden af kano- og teltpladsen. Det regnede og der kom kun ganske få tilskuer (vist nok 4), så koncerten fik hurtigt ende og CV og bandet fortrak sig til byen. Hvad CV oplevede på sin tur i byen ved kun få, men det fik ham ihvertfald, til at skrive en sang om det han oplevede. Det første vers og omkvædet lyder: Der er næppe noget der swinger Som Bjerringbro by night Hele hovedgaden emmer Af landmænd fit for fight Det si’r sig selv Det si’r sig selv Well well well well Det si’r sig selv Kære CV var vist sur da han forlod Bjerringbro den nat. Meget vand er løbet i åen siden og det kunne være fantastisk, hvis CV med band ville droppe forbi og gi´ en koncert. Det ville være helt fantastisk.

Gudenåen
Gudenå også kaldet Gudenåen er på trods af navnet en flod og er med sine ca. 176 km Danmarks længste vandløb. Åen og dens tilløb afvander tilsammen et areal på 2643 km2. Gudenådalens by – Bjerringbro – fortæller med al tydelighed, at borgerne er stolte af placeringen ved Gudenåen. Bjerringbro Kano- og Teltplads ligger som et stort aktiv midt i byen ned til Gudenåen.

Indkøbsmuligheder
Der ligger 7 supermarkeder i Bjerringbro, så der er meget gode indkøbsmuligheder i byen.

Spisesteder
Bjerringbro har flere gode spisesteder.

Svømmehallen
Bjerringbro Idrætspark er hjertet i byen, og er hele året et samlingspunkt for rigtig mange mennesker. Her er også en dejlig svømmehal, åbningstiderne.