En spunsvæg kan godt virke lidt afskrækkende – især når der er tale om en etablering ved Gudenåen. Det er dog ikke noget nyt, at der etableres anlæg ved vandløb i Danmark. Et indgreb i naturen for at fremme fremme kulturen, vores livsvilkår der hvor vi har bosat os. Indgrebet i på 350 m i Bjerringbro centrum kan med omtanke være med til at fremme en mere mangfoldig natur i området.

Ved etablering af en spunsvæg opnås en robust barriere til vandkanten. Se eksempel på spunsning

Der er mange elegante løsninger på spunsning.