Outdoor aktiviteter er populære og kan praktiseres på mange forskellige måder. Man kan groft skelne udeaktiviteterne i begreberne: friluftsliv, friluftsaktiviteter og friluftssport.
  
Friluftssport kan eksempelvis være mountainbike eller et orienteringsløb. Naturen betragtes som en bane der skal gennemføres hurtigst muligt. “Kamp i naturen”.

Friluftsaktivitet
kan i princippet være alle de aktiviteter der foregår i naturen. En tur i kano, en løbetur eller tur ud for at kigge på fugle. “Aktivitet i naturen”.

 
Friluftsliv er ophold i naturen i længere tid. Det vil ofte omfatte bål og madlavning og evt. overnatning. Hovedformålet er selve turen og naturoplevelsen. “At leve i naturen”.

 

En begivenhed er aldrig placeret i spidsen i et af de tre hjørner. Alle tre begreber vil i større eller mindre omfang være inddraget, men det er en god idé at overveje hvorledes man selv ønsker sin begivenhed.

Det er forbløffende så ens vi er som mennesker, således også i vores færden i naturen. En elite mountainbiker eller orienteringsløber racer igennem terrænet, men sanser glædeligt naturen – bevidst eller ubevidst. Hike`eren der vandrer langs Gudenåen eller ornitologen er dygtig til at rapportere antallet af tilbagelagte kilometer eller observerede fuglearter. Vi er fælles om gerne at vil være påskønnet, og det vi alle bør gøre i den stræben er, at udvise respekt for naturen.