Når det gælder dækningen af forholdene i Gudenådalen, har Midtjyllands Avis været på banen. Avisen har været talerøret for befolkningen der bor i Gudenådalen og for de personer der har en mening om naturen i området.

Midtjyllands Avis artikler – et godt overblik. Skriv selv nogle relevante ord i søgefeltet, sem fx “Grøde”, “Natursyn”, “Sandbanker”, “Oprensning”.

Eksperimentet – er mit eget seneste bidrag.

Det bemærkelsesværdige ved alle artiklerne er, at 2 ud af ca. 120 artikler og læsebreve forholder sig negativt i forhold at komme i gang og oprense Gudenåen. Men absolut intet konkret bliver der foretaget. 

Konklusion: Det danske lokale demokrati er totalt underdrejet. Politikerne tager ikke beslutninger, men lader “bedrevidende” embedsfolk styre Gudenåens udvikling. Et veldefineret vandløb i en smuk mangfoldig Gudenådal er under forvandling til et forsumpet floddelta, hvor tusinde af store flot løvtræer (eg, bøg, pil, birk og el) har ladet livet i vandmassernes hærgen. Denne passive holdning til Gudenåens vedligehold er en aktiv handling (holdning) fra beslutningstagernes side.