Der er noteret en svagt stigende nedbørsmængde de sidste 20-30 år. Samtidig har vejrets karakter ændret sig, og mange regnskyl er kraftigere og kommer pludseligt. Ligeledes er byernes befæstede areal steget, og der er derfor mindre nedsivning lokalt og mere vandtilførsel til åen. Dette medfører alt sammen en udfordring i form af vandgener for beboere, turister, friluftslivet og erhvervsdrivende langs Gudenåen.
 
Kommunerne skal sikre Gudenåens vandledningskapacitet, således private ejendomme, marker, stier, rekreative områder og erhverv sikres bedst mulig beskyttelse mod oversvømmelse og gener fra vandet. Dette gøres i forhold til tre områder:
  • Skæring af grøde i en bredde og et antal gange, der opfylder ovenstående målsætning
  • Fjernelse af aflejrede sandbanker og bortskaffelsen af materialet
  • Vedligehold af å-brinker og sikring af åens samlede bredde.
Det pointeres, at der er tale om situationstilpassede rammer. Der skal således ikke udføres et fast
​ å-vedligehold, men derimod ét, der er tilpasset situationen og vandmængden.