Hvem har ansvaret for naturplejen, og at grøden bliver klippet? Det kan siges meget entydigt:      POLITIKERNE!  De rådgives af embedsfolkene, men nogle gange kan man være i tvivl om de (politikerne og til dels også embedsfolkene) er helt opmærksomme på hvad der foregår. Formanden for Klima- og Miljøudvalget udtaler til Viborg Folkeblad:

 »Jeg var faktisk ikke klar over, at problemet er så stort, som jeg kan forstå af presseomtalen. Det var ikke et indtryk, vi fik af forvaltningen på udvalgsmødet i august. Men nu drøfter vi sagen på næste udvalgsmøde, og så må vi se«

Embedsfolkene i kommunen er eksperterne hvad angår grødeklipningen. Nogle gange er det meget sundt, at være skeptisk overfor beslutningerne, eller mangel på samme, foretaget i det offentlige. For menig mand kan det være svært, at vurderer de kommunale beslutninger, så det er fint når politikerne beskrive det kommunale system, eksempelvis udtalelser fra tidligere borgmester i Viborg, Søren Pape Poulsen og formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Jarl Gorridsen.
 
Tirsdag d. 22. sept. 2015 var embedsfolkene fra Randers, Favrskov og Randers kommune ude og kigge på grøden i Gudenåen. Da de kom ind på kanopladsen om eftermiddagen fik jeg en snak med dem. Der var rigtig meget vand i Gudenåen, men “med fælles tunge” negligerede de problemstillingen, og mine frustrationer over alle de negative konsekvenser som følge af oversvømmelserne blev kommenteret med “der er et regulativ der skal følges” og “det er ikke gratis at klippe grøden”. To dage efter overraskede det mig ikke at embedsmanden fra Viborg Kommune i fjernsynet kom med en fælles udtalelse. Se videoen nedenfor. 
 
Politikerne og embedsfolkene kan selvsagt ikke have styr på alt hvad der rør sig i kommunen. Mange oplysninger og holdninger må komme fra befolkningen – der skal være en god dialog. Hvad angår den abnorme mængde grøde og de store gener det medfører for mange mennesker, så er det bemærkelsesværdigt så få der forsøger at være konstruktive. Jeg færdes ved Gudenåen hver dag hele året og taler med “en million” mennesker. Jeg har mødt 3 personer (alle kommunale embedsfolk) der ikke bekymrer sig om den abnorme grødemængde, resten af befolkningen er forargede og frustreret. Men hvorfor gør alle disse personer ikke noget ved sagen? Det tror jeg der er flere årsager til:

​Hvem skal man henvende sig til? Kommunen er stor og kompleks og tiden hvor man tog op og henvendte sig på kommunen er forbi. Hvem skal man skrive til?
  • Hvis man klager skal der også skrives og argumenteres for synspunkterne – det kan være vanskeligt og afholder mange fra at klage. Hvad telefonnummer kan man ringe til?
  • Åbne mailbokse hos kommunen, og “bad standing” hos kommunen får flere til at forholde sig passivt.
  • Friluftsfolket og turisterne oplever kun generne på deres ture og finder nye ruter og destinationer en anden gang, og kan med rette forvente, at det er der vel andre der tager sig af.
  • Det forventes vel, at kommunerne har et stort og kompetent overblik over Gudenådalen, og at det ikke er nødvendigt at råbe op. Her kunne det være befriende hvis nogle pludseligt råbte “Jamen han har jo ingen klæder på”. 

Viborg Kommune giver udtryk for, at man ikke har fået henvendelser om problemer vedr. høj vandstand ved Gudenåen. Man fristes til at sige, “at de bare lader kongen går rundt uden tøj på”.

Lad os sammen gøre kommunerne opmærksom på at der er noget galt.