Vi er en flok, der ønsker at skabe et stinetværk på Bjerringbro egnen, der dels giver nogle gode rekreative oplevelser, og dels motiverer os til at lade bilen stå, og  gå og cykle til de daglige gøremål.

Skoler, børnehaver, højskolen, klubber etc. skal nemt kunne tilgå stisystemet og  bevæge sig rundt i byen og ud i naturen. Formålene er:

 • At kunne bevæge sig rundt til fods og på cykel.
 • Det skal være nemt og ligetil at finde rundt.
 • Sikker adgang mellem landsby og Bjerringbro.
 • Give nye oplevelser gennem mødet med terræn, vind og vejr.
 • Inspiration til bynære ture med oplevelser.
 • Forbedre borgernes sundhed gennem motion og cykelpendling.
 • Skabe sikre skoleveje.
 • Forbinde steder og områder. Kultur med natur.
 • Oplyse om interessante steder i Bjerringbro.
 • Formidle natur og kulturhistorie.
 • Sikre og forbedre adgangen til natur og andre arealer.