Spændings- og risikofyldt leg udgør en naturlig del af børns leg og udforskning af sig selv og deres omgivelser. Børn overskrider egne grænser og barrierer ved at afprøve nye og spændende ting i legens verden.

Børn, og egentlig også voksne, har en naturlig lyst til og behov for aktiviteter, hvor de mærke suset i kroppen og hjertet der hamrer. De risikofyldte lege er en naturlig del af børns leg, og alle børn vil i større eller minde grad opsøge udfordring og spænding  –  hvis de kan komme til det!

Risikofyldt leg –  Et godt overblik over den vilde leg.

Børns leg i naturen  –  Børns krop, sanser og bevægelse i naturen.

Kategorierne er følgende:

♦ Leg med stor HØJDE – med fare for at komme til skade ved fald ved at klatre, hoppe fra højder, gynge/vippe højt, balancere i højde.

♦ Leg med høj FART – ukontrolleret fart og tempo, hvor man kan ramme noget , (eller nogen), ved at cykle, kælke, rutsje, springe (ukontrolleret) med høj fart.

♦ Leg med FARLIGE REDSKABER – der kan medføre skader, for eksempel økse, sav, kniv, hammer, tov.

♦ Leg i nærheden af FARLIGE ELEMENTER – hvor man kan falde ned i eller ind i noget, for eksempel vand/sø, bål, skrænt.

♦ Leg, der indebærer KAMP – hvor børn kan komme til at skade hinanden, for eksempel ved brydekamp, slåskamp, fægtekamp med kæppe.

♦ Leg, hvor børn kan FORSVINDE/FARE VILD, for eksempel i tilfælde, hvor børn er uden opsyn, og hvor der ikke er nogen “indhegning”, for eksempel i en skov eller lignende.

“Man bliver aldrig for gammel til at lege – man bliver gammel fordi man holder op med at lege”