BUNKERENS ETABLERING I 2008Da vi i 1997 overtog Bjerringbro Campingplads havde vi en ambition om at forbedre friluftslivet i området. Meget vand er løbet i åen siden, og det har vist sig meget vanskeligt at realisere gode idéer. Det kræver ikke bare et personligt engagement, men også lokalpolitisk vilje til at skabe nye og interessante projekter. Endelig var alle tilladelser, regler, aftaler og streger på plads og vi har nu etableret en god servicebygning ved Gudenåen. Bjerringbro Kano- og Teltplads fremstår nu som et attraktivt frilufts- og overnatningssted midt i byen.

Til Bjerringbro Kano- og Teltplads er der etableret en god og spændende servicebygning ved Gudenåen. Som turistvirksomhed, der har naturen som “legeplads”, vil vi gøre alt for at værne om en smuk og mangfoldig natur. Således var det i projekteringsfasen af stor betydning, at de smukke rekreative arealer ved Gudenåen kunne bevares. Løsningen var “earth sheltered design”, hvor bygningen graves og camoufleres i skrænten ved åen. Servicebygningen tjener som toiletbygning for friluftslivet ved åen og som sanitetsbygning for teltpladsen. Etableringen af servicebygningen er 100% privatfinansieret.

Byggemester for projektet er Henrik Padkjær A/S. Vi håber at servicebygningen og aktiviterne ved pladsen kan være med til at sætte fokus på udelivet og fremme udviklingen af de rekreative arealer ved Gudenåen i Bjerringbro til glæde for både turister og borgere. Nedenstående er en billedserie der viser byggefasen i foråret 2008.

Oppe ved Gudenåvej placeres den nye servicebygningen

Set fra Gudenåvej

Onsdag den 9. jan. 2008 kom Ejnar fra S.E. Madsen med gravkoen og tog den første skolvfuld i udgravningen til servicebygningen. “Jensen” var med på sidelinien

Det er store redkaber der anvendes til udgravningen, og det går hurtigt.

Nina og Jeppe midt i udgravningen, hvor bygningen skal etableres

Soklen støbes og der placeres drænrør under og rundt om bygningen

Erik har totalt styr på alle rørene

Gulvet er støbt og den store kran til placering af betonelementerne er ankommet

Betonelementerne hejses over træerne og ned på plads


Det første element placeres


Det går hurtigt at få elementerne på plads

Ydrevæggene på plads

Skillevægge sættes op. Labyrinten af rum er ved at være på plads

Der lægges låg på bygningen

Taget gøres færdigt

Beton hældes i samlingerne på taget

Alle betonelementer er sat på plads

Murene fra Henrik Padkjær A/S har muret facaden op og lagt slidlag i bygningen

Vingerne bygges op på siderne. Døre og vinduet sættes i

Isolering og tagpap lægges på – meget professionelt. Taget er tæt

Bygningen dækkes til med jord

Muld er lagt på taget og detaljer ved fortovet gøres færdig

I store træk – bunkeren er færdig

Mette er klar til at pakke bunkeren flot ind med rullegræs

Så ruller vi

Med tiden skal bunkeren være pakket ind i græs

Det skal nok blive godt

Sådan der – perfekt grønsvær til en VVF match

Juli 2008. Vi er glade den nye bunker (servicebygning) og håber, at den vil være et godt aktiv i friluftslivet i Bjerringbro.