Hvordan skal Gudenåen vedligeholdes og se ud og se ud. En diskussion af natursyn og naturpleje er aldrig kedelig, og ofte bræget af forskellige holdninger alt efter interesse og kulturel opvækst. I gennemgang af nedenstående liste er det vigtig at holde for øje, at der på positiv siden, ved ikke at klippe grøden, blot eksistere et reelt punkt:

– Forekomsten af 2 supplerende ferskvandsplanter.

Disse 2 ferskvandsplanter skal, placeret i en vægtskål, gerne kunne tynge nedenstående problemstillinger ned. Det mener kommunerne at de gør. Hvis du også føler dig ramt af de abnorme grødemængder, så deltag venligst i debatten i Facebook gruppen.
 
Liste over skader som følge af oversvømmelser i Gudenåen
Fritidslivet

– Lystfiskere. Det er på det nærmeste umuligt at kaste en snøre i vandet uden at hive en stor tot grøde med i land. Er man heldig, at få en fisk på krogen, så er kampen med grøden for alvor stor.

– Kano- og kajaksejlere. Alle anlægsbroer til kano og kajakker er oversvømmet. Det resulterer i at det er meget vanskeligt, at komme i og ud af bådene. Især ældre mennesker og handicappede har store problemer, og det er ofte set at det går galt og de havner i åen. Selve sejladsen er naturligvis også generet af grødemængden 

– Motorbåde. Grøden går i skruen og gør det vanskeligt at sejle.

– Svømmere og vandaktiviter. Vandremuslingens filtrering af vandet, har gjort vandet meget klart og appetitligt, så flere vil gerne svømme og lege i vandet – glædeligt! Alt for mange gør det ikke fordi de svømmer ind i grøden eller kan slet ikke komme ud for grøden. 

– Vandreture. Glem alt om at gå på Pramdragerstien. Vi taler ikke om at få våde fødder, flere steder ender man med våde knæ.

– Sport- og legepladser. Er oversvømmet og kan ikke anvendes. Hjemsøges ofte af store flokke af sølvmåger.
 
Husstande og haver

– Husstande. Rigtig mange husstande har fået problemer med fugt og vand i kældrene. Pumper og omfangsdræn kan ikke længere holde grundvandet og overfladevandet fra døren. Det er først når man har oplevet vand der strømmer ind i huset, at man fatter hvor magtesløs og ulykkelig situationen er. Det er ganske forfærdeligt!

– Haver. Et stort antal haver står nærmest ubrugelige hen fordi de er oversvømmet. 

– Kolonihaver. Flere kolonihaver kan ikke anvendes.
 
Erhvervsvirksomheder

– Landmænd og planteavlere. Oversvømmede, plantager og enge gør det umuligt at anvende arealerne i bedriften.

– Lodsejere. Tab af funktion, som oftest rekreativ værdi

– Grundvandsboringer. Pumpeanlæg står under vand og beskadige anlægene.
 
Turisterhvervet

– Camping og teltpladser. Arealer ved Gudenåen står under vand og gør det umuligt til camping og rekreative formål.

​- Kroer. Smukke rekreative haver oversvømmes og ødelægges.


– Kanoudlejere. Hvis udviklingen fortsætter som de sidste 5-6 år, får kanoudlejerne kronede dage, for så kan man omtrent sejle rundt i kano på store arealer og i byområder – som i Venedig! Måske en sjov kanotur, men en trøstesløs tur i et grimt naturlandskab. Hele turistsæsonen har kanoudlejerne kæmpet med isætnings- og anløbsbroer der er oversvømmet og ubrugelige. Det resulterer i mange uheldige og farlige situationer, især for de svageste personer. Desuden er der stor efterspørgelse på kanoture, hvor man kan sejle på frodige (jungleagtige) strækninger med løvtræer på brinkerne. Rigtig mange løvtræer er gået ud og fjernes i stor mængde.
 
Natursyn

​- Naturen betyder meget for os, og sikkert mere end vi egentlig er opmærksom på. Naturen (Gudenådalen) fortjener en mere seriøs og kompetent behandling end den embedsfolkene og politikerne tildeler den.

– Der er mange der holder af en mangfoldig, frodig og smuk natur i Gudenådalen. Tjek linket, men det er sikkert, at det majoriteten ser IKKE en smuk natur som 2 vandplantearter under Gudenåens vandspejl, med store sivarealer ved oversvømmede enge.
 
– Gudenådalen braser sammen – løvtræerne går ud fordi rodnettet nu permanent står i vand. Selv vandelskende træer som pil og rødel har ikke en chance. Når træerne visner, skvatter i åen eller fælles, så kommer der mere lys til vandplanterne (grøden), hvor fotosyntesen for alvor tager fat. En selvforstærkende cyklus der måske ender helt ude af kontrol.

– Faunaen og floraen forandres, det siger sig selv, med en vandstand der flyver op og ned med en variation på over 1,5 meter. Hvordan påvirker det eksempelvis isfuglens redehuller, som isfuglen graver ind i brinkerne. Skaderne på dyr og planter er vanskelige at dokumentere, og der eksisterer ikke (sandsynligvis ikke) undersøgelser på dette.