en forhøjede vandstand i Gudenåen er forårsaget at to unaturlige og kunstige årsager. Dels den øgede nedbørsmængde og dels den invasive art, vandremuslingen. Dette er årsagen til at Gudenåen løber over sine breder og fuldstændig ændrer på landskabets karakter. Dette er en ufravigelig kendsgerning.

Vandremuslingen kom til Gudenåen i 2007. Vandremuslingen filtrerer vandet for plankton, så det bliver klart. Grøden (vandplanterne) kan vokse i åen i hidtil uset omfang, fordi lyset nu når ned til bunden i modsætning til tidligere, hvor algerne skyggede for undervandsplanterne. De seneste par år har der derfor været store mængder grøde i Gudenåen om sommeren. Grøden bremser vandet og får vandstanden til at stige. Desuden har der været meget nedbør om sommeren, og nedbørsmængden er generelt steget i Danmark igennem de seneste år. 

Biolog Bent Rasmusssen har beskrevet den økologske balance.

​Oversvømmelserne i Gudenåen forårsager, at de store flotte løvtræer langs åen visner fordi rodnettet nu permanent står under vand. Det resulterer i en selvforstærkende effekt, hvor der kommer mere sollys ned til vandplanterne fordi de skyggende løvtræer er visnet. Hermed en større fotosyntese der skaber mere grøde – der skaber større oversvømmelser – der får flere løvtræer til at gå ud – der resulterer i mere sollys til vandplanterne – der skaber større grødevækst – der skaber større oversvømmelser etc.