Padder er vekselvarme dyr udenskæl. Frøer og tudser kaldes springpadder, fordi de kan springe. Salamandre kaldes halepadder, fordi de har hale både som voksne og som larve. Parringen foregår i vand. Æggene er uden ydre skal, og de udvikles til larver, der lever i vand og ånder ved hjælp af gæller. 14 arter i Danmark.
 
 
 
Krybdyr er vekselvarme dyr. De har hud med skæl eller hornplader, som beskytter kroppen. Æggene lægges i en pergamentagtig skal, eller i en hård kalkskal. Hele fosterudviklingen foregår i ægget. Til krybdyr hører slanger, øgler krokodiller og skildpadder. 5 arter i Danmark.