Alger omfatter to forskellige grupper: Små encellede organismer, også kaldet planteplankton, der lever i vand og som kan omdanne solenslys til kemisk bundet energi, og store tangplanter, som f.eks. blæretang og søgræs. 

Den farve vandet har, dannes af små bitte alger der svæver rund i vandet. Alger er planter og kan ikke ses med det blotte øje.

Alger, klik her for et større indblik